Мета проекту полягала у сприянні обізнаності населення м. Мелітополя щодо рівності прав та особливих потреб людей з інвалідністю, формування їх позитивного іміджу шляхом проведення інформаційної кампанії.

Строк реалізації:  липень — листопад 2016 р.

В рамках проекту реалізовано ряд заходів, серед яких:

  • ворк-шоп «Актуалізація проблем людей з інвалідністю та визначення напрямів їх вирішення»;
  • тренінг «Функціональні обмеження не обмежують права»;
  • Конкурс для журналістів з висвітлення питань інвалідності в місцевих засобах масової інформації;
  • Конкурс для людей з інвалідністю на краще есе «Я в місті рівних можливостей».

Також була створено соціальний відеоролик, білборди, календарі на 2017 р. «Ми різні – ми рівні».

Результати:

1. Актуалізовано проблему інвалідності, підвищено рівень толерантності населення, сформовано позитивний імідж людей з інвалідністю.

1.   Розширено розуміння населення про коректну термінологію, рівність прав, основні принципи етикету в спілкуванні з людьми з інвалідністю.

2.   Представники влади та профільних НГО налагодили між собою діалог для підвищення якості життя осіб з інвалідністю.

3.   Люди з інвалідністю міста підвищили свій рівень правової просвіти.

4.   Створено та поширено інформаційну продукцію.

5.   Залучено нових волонтерів та меценатів для організації заходів для людей з інвалідністю.

6.   Зменшено кількість психологічних бар’єрів для людей з інвалідністю, що підвищує можливості для їх інтеграції та соціалізації.

Фото

Відео